Goede doelen

Per jaar zal de Vereniging Hardloopvrienden Elsloo bekijken of en aan welk goed doel een donatie zal worden gedaan. Dit op voorwaarde dat de financiële middelen hiervoor aanwezig zijn.

 

2014:

Stichting Hope Project India

Stichting Hope Project India ondersteunt een geweldig project in Dehradun in India. Deze Stichting heeft een kindertehuis HOPE HOME opgericht, waar kinderen uit de sloppenwijken scholing, voeding, medische zorg en onderdak krijgen. Iedere euro die de Stichting ontvangt komt ten goede aan de kinderen uit de sloppenwijken. Bovendien gaan bestuursleden van de Stichting regelmatig (overigens volledig op eigen kosten)  naar India om te overleggen en te kijken hoe het allemaal functioneert. www.hope-project-india.nl
Het bestuur van Hardloopvrienden Elsloo heeft voor 2014 besloten om deze Stichting uit de gemeente Stein als goed doel te steunen met een donatie van 100 euro.

2013:

Ramp Filipijnen 2013

Zoals jullie allemaal wellicht nog weten is er door een orkaan in 2013 een ramp gebeurt op de Filipijnen. Huizen weg, geen eten, geen onderdak en dat voor meer mensen dan er in de hele provincie Limburg wonen.

Het bestuur van de Hardloopvrienden Elsloo heeft daarom in 2013 besloten om 100 euro te doneren aan giro 555.